Rozbudowany system monitorowania wizyjnego

Każdy obiekt przemysłowy wymagał instalacji systemu monitorowania wizyjnego, gdyż był to jeden z wymogów które należało spełnić, by ubezpieczyć zakład przed jakimkolwiek zdarzeniem. Bardzo wiele obiektów było jednak wyposażanych w dość podstawowe systemy monitorowania, których największą zaletą była sama ich obecność. W naszym zakładzie nie zamierzaliśmy jednak oszczędzać na wyposażeniu, Więcej…