Rozmowy z pracownikami na temat ich zachowania nigdy nie są proste. Zazwyczaj pracodawcy nie wiedzą od czego zacząć, jak się do tego zabrać by nie urazić samego pracownika. To czy jesteś dobrym przełożonym właśnie od tego zależy, czy umiesz przeprowadzać tego typu rozmowy z pracownikami. Niezręczne rozmowy to próba dla każdego szefa z mniejszym czy większym stażem. To właśnie tutaj musi potrafić dać do zrozumienia pracownikom, że ktoś trzyma nad nimi rygor. Jak to zrobić, żeby wyglądało to tak jak wyglądać powinno.

Dyscyplinujące rozmowy z pracownikiem

jak przeprowadzać rozmowy dyscyplinujące z pracownikiemNa początek warto dać do zrozumienia pracownikowi, że jego zachowanie znacząco przekracza jego kompetencje. Jak przeprowadzać rozmowy dyscyplinujące z pracownikiem? W wielu przypadkach bowiem, zwykli pracownicy czują rządzę władzy, przez co zaczynają zachowywać się jak „szef wszystkich szefów”. Aby sprawić, że wszystko wróci do normy z jego sytuacją, gdyż w tym momencie trwa proes dyscyplinarny, należy poinformować pracownika jakie działania powinien on podjąć. Warto tutaj przedyskutować wszystkie możliwości z pracownikiem, aby rozwiązać dany problem. Odpowiednio powinno być zapisane ostrzeżenie i streszczenie tematu rozmowy z pracownikiem w jego osobistym pliku. Zanim zabierzemy się do przeprowadzania rozmowy dyscyplinarnej można również przygotować dla siebie plan rozmowy dyscyplinarnej. Na początku należy potwierdzić konkretne naruszenie i zapisać je, kolejno powinno się zaplanować spotkanie, najlepiej aby odbyło się ono poza godzinami pracy. Następnie należy na rozmowie wyjaśnić pracownikowi jaki jest problem, oraz upewnić się, że pracownik, który jest poddany rozmowie dyscyplinującej zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji. Następnie w trakcie rozmowy należy dążyć do osiągnięcia porozumienia z pracownikiem oraz zaplanować przyszłe działania związane z postępowaniem naprawy sytuacji. Po odbytym już spotkaniu, najlepiej jest napisać jego podsumowanie, aby nie zapomnieć o wszelkich ustalonych szczegółach podczas jego trwania. Na koniec pomimo błędów jakie popełnił pracownik należy podnieść go na duchu i okazać zrozumienie, oraz wiarę w możliwości jakie ma. 

Pracodawca bowiem powinien mimo wszystko darzyć pracowników zaufaniem, i wierzyć w to, że mimo popełnianych błędów są oni w stanie wyjść na prostą drogę w swojej karierze zawodowej. Niejednokrotnie bowiem bywa, że pracownik jest zmuszony do podejmowania negatywnie wpływających na firmę zadań. Jest to często spowodowane sytuacją osobistą lub innymi czynnikami. Dlatego pracodawca powinien być wyrozumiały i ufać swoim pracownikom.

Kategorie: Biznes