Przedsiębiorstwa zwłaszcza duże to prawdziwe kombajny energii, które pożerają duże zasoby energii zarówno cieplnej jak i prądu. Ważne jest, aby to zużycie mieściło się w granicach rozsądku i nie było zbyt duże w stosunku do produkcji jaką się wykonuje. Przekroczenie pewnych wartości powoduje, że cierpi na tym polityka energetyczna całego kraju oraz rosną koszty produkcji, które pokrywamy w ostateczności my, czyli odbiorcy końcowi danego produktu, gdyż nadmiar tych wartości jest zawsze wliczony w cenę.

Audyty energetyczne przedsiębiorstw

audyt energetyczny przedsiębiorstwAby zapobiegać marnotrawstwu energii należy wykonać na terenie zakładu specjalny przegląd dokonany przez specjalistów, który ma przynieść opinie stanu energetycznego firmy. Polega to na znalezieniu pewnych błędów instalacyjnych oraz przedstawieniu sposobów ich naprawienia. Profesjonalny audyt energetyczny przedsiębiorstw mogą wykonywać firmy lub osoby posiadające do tego odpowiednie uprawnienia. Podczas audytu sprawdza się wszystkie sektory przedsiębiorstwa w celu odnalezienia wąskich punktów w których marnuje się energię. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli zareagować na taki audyt poprzez wprowadzenie odpowiednich środków naprawczych, które mogą nawet przynieść duże korzyści związane z obniżeniem kosztów energii. Audytorzy sprawdzają na przykład izolację budynków przy pomocy kamer termowizyjnych znajdując punkty ucieczki ciepła. Analizują efektywność systemów grzewczych, a także sposób przetwarzania energii na terenie zakładów. Firmy, które wyposażone są często w stare urządzenia technologiczne marnują mnóstwo energii, gdyż konstrukcje takich urządzeń nie były nigdy optymalizowane pod tym kątem, a co za tym idzie są raczej mało skuteczne energetycznie. Podczas audytu na pewno będzie przedstawiona opcja wymiany tych urządzeń na nowsze rozwiązania, które przyczynią się do zmniejszenia energii przez nie zużywanej. Współczesne urządzenia wykorzystują znacznie mniejsze układy i rozwiązania mające na celu poprawę ich efektywności przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na energię. Audyt energetyczny jest w wielu przypadkach obowiązkowy, jednak nawet pomimo tego powinno się go przeprowadzić, gdyż przynosi on z reguły ciekawe rozwiązania.

Firmy przeprowadzające audyt są wyposażone w odpowiedni sprzęt pomiarowy, oraz posiadają wystarczającą wiedzę konstrukcyjną, aby wykonać taką kontrolę w pełen profesjonalny sposób. Dzięki czemu dokumenty z audytu to nie tylko puste formularze, ale posiadające wartość instrukcje, które przyczyniają się do poprawienia parametrów energetycznych przedsiębiorstw.

Kategorie: Usługi i przemysł