Dziury na drogach chyba na stałe wpisały się w umysły kierowców, którzy krążą po polskich miastach. Na szczęście powoli zaczyna się to zmieniać i zarządcy dróg szybko interweniują, kiedy w nawierzchni pojawią się ubytki. Przebudowa dróg czy wymiana całego asfaltu jest jednak bardzo droga, przez co w znacznej większości realizowane są doraźne naprawy. Ich celem jest zapewnienie przejezdności danej trasy i sprawienie, by była ona jak najbardziej bezpieczna dla uczestników ruchu kołowego.

Szybkowiążące zaprawy naprawcze do dróg

naprawcza zaprawa szybkowiążącaNajczęściej urzędy miast podpisują umowy z wykonawcami na obsługę infrastruktury drogowej w danym okresie. Dzięki temu nie trzeba na każdą interwencję ogłaszać nowych przetargów, co znacznie przyspiesza wykonanie robót. Najwięcej ubytków w asfaltowej nawierzchni pojawia się w okresie zimowym i wiosennym. Jest to spowodowane penetracją wody i częstym jej zamarzaniem i odmarzaniem. Kiedy temperatura nawierzchni spada poniżej zera, znajdująca się w porach materiału woda zwiększa swoją objętość i powoduje powolne jego wykruszanie. Powstałe w ten sposób ubytki uzupełnia się przy pomocy różnego typu materiałów. Jednym z często stosowanych rozwiązań jest naprawcza zaprawa szybkowiążąca. Po pierwsze umożliwia ona sprawne wypełnienie ubytków, a po drugie, dzięki szybkiemu wiązaniu, droga nie musi być na długi czas wyłączona z ruchu. Pomimo że większość napraw drogowych odbywa się w miastach nocą, zajmujący się remontem nawierzchni pracownicy muszą brać pod uwagę fakt, że roboty powinny w jak najmniejszym stopniu utrudniać komunikację. Dzięki materiałom szybkowiążącym łatanie dziur nie zajmuje dużo czasu. W ten sposób robotnicy podczas jednej zmiany mogą zająć się naprawą większej ilości ubytków, co jest korzystne zarówno dla firm wykonawczych i inwestora, jak i kierowców. Zaprawy wykorzystywane podczas napraw powinny być dopasowane do rodzaju nawierzchni. Jeśli droga wykończona jest betonem asfaltowym ubytki również powinny być nim łatane. Dzięki temu zapewnia się lepszą pracę drogi i minimalizuje ryzyko powstawania kolejnych dziur.  

Oczywiście dokładna technologia reperowania nawierzchni drogowej jest bardziej skomplikowana. Nie wystarczy jedynie wypełnić ubytków zaprawą. Najpierw powinny one zostać odpowiednio oczyszczone. Nierzadko ich powierzchnię pokrywa się specjalnym środkiem gruntującym. Jego zadaniem jest zapewnienie lepszego połączenia zaprawy z podłożem. Po uzupełnieniu dziur mieszanką konieczne jest jej odpowiednie zagęszczenie przy pomocy odpowiednich maszyn i urządzeń.