Rzeczone kabiny są szeroko stosowane przez producentów do nakładania farb i innych powłok na części i produkty. Są one nie tylko niezbędne dla bezpieczeństwa Twoich pracowników, ale niezgodne z prawem jest nieużywanie ich jako części procesu produkcyjnego lub wykończeniowego. Praca bez kabiny lakierniczej jest jak jazda bez prawa jazdy i może spowodować zamknięcie firmy.

Wpływ kabin lakierniczych na BHP jest niezaprzeczalny

kabiny lakierniczeKorzystanie z kabiny lakierniczej do zastosowań przemysłowych oferuje szereg korzyści, zarówno dla produktów, jak i pracowników: Kontrolowane środowisko ułatwia nakładanie powłok na produkty. Kontrolujesz i przechowujesz niebezpieczne materiały. Wyznaczasz czyste środowisko do malowania, aby nie dopuścić do pogorszenia jakości zanieczyszczeń i pyłu. Bez względu na to, jaką metodę powlekania lub natryskiwania zastosujesz, istnieje wiele czynników, które mogą wpłynąć na wynik. Temperatura, wilgotność, kurz i inne czynniki środowiskowe są powszechnymi problemami. Kabina lakiernicza tworzy kontrolowane środowisko, które eliminuje te obawy i pozwala skupić się na zadaniu. Kontrolowane środowisko może nawet pomóc w szybszym wyschnięciu farby i innych powłok. Opary i cząstki z twoich materiałów powłokowych są bliżej niż myślisz i mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu twoich pracowników. Natomiast kabiny lakiernicze w połączeniu z filtrem mogą pomóc w zatrzymaniu tych materiałów i utrzymaniu czystości powietrza w miejscu pracy. Po wyschnięciu farby lub innych powłok natryskowych kurz i zanieczyszczenia mogą osadzać się na powierzchni. Może to prowadzić do nierównej powierzchni, a nawet skrócić żywotność gotowego produktu, pozostawiając powierzchnie częściowo odsłonięte. Kabina natryskowa zapewnia obszar wolny od kurzu i innych zanieczyszczeń, dzięki czemu kontrolujesz, co nakłada się na twoje produkty. Korzystanie z kabiny lakierniczejzapewnia, że ​​prace lakiernicze są wykonywane szybciej, bezpieczniej i czyściej. Najważniejszą funkcją kabiny lakierniczej jest powstrzymywanie nadmiaru farby, dbanie o bezpieczeństwo pracowników i środowiska.

Ograniczając nakładanie materiału niebezpiecznego do kontrolowanego środowiska, kabiny malarskie zapobiegają powodowaniu pożaru lub wybuchu przez niebezpieczne rozpylanie, kontrolują paliwo / mieszankę powietrza, aby nie doszło do powstania łatwopalnej kombinacji i ostatecznie zapewniają czyste środowisko do malowania. Oprócz bezpieczeństwa jakość można znacznie poprawić za pomocą kabiny. Zamknięte kabiny lakiernicze oferują środowisko wolne od zanieczyszczeń, co pozwala uzyskać lepszą jakość lakierowania.