Praca w różnego typu laboratoriach czy też zakładach produkujących chemikalia, jest sporym zagrożeniem dla zdrowia i życia człowieka. Z tego też względu, pracownicy tego typu zakładów i laboratoriów powinni być możliwie jak najlepiej chronieni. W tym celu należy zapewnić im możliwie najbardziej szczelny i hermetyczny sposób izolacji.

Zastosowania komór laminarnych

bezpieczna komora laminarnaPodczas pracy, w której występuje zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników ze względu na możliwe skażenie chemiczne czy biologiczne, konieczne jest zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń. Tego typu zabezpieczeniem może być bezpieczna komora laminarna, która umożliwia prace w tego typu zakładach bez zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników. Komora laminarna zapewnia bezpieczeństwo dzięki całkowitemu odizolowaniu danych pracowników od groźnych dla nich czynników chemicznych czy biologicznych. Dzięki szczelnej i hermetycznej komorze laminarnej możliwa jest praca w warunkach całkowicie sterylnych. Jest to możliwe dzięki temu, że we wnętrzu takiej komory obecne jest jedynie odfiltrowane wcześniej, bezpieczne dla zdrowia powietrze. Filtracja zachodzi za pomocy wysokosprawnych filtrów zanieczyszczeń stałych powietrza, zwanych inaczej filtrami HEPA. Cały proces filtracji nazywany jest również przepływem uwarstwowionym, co oznacza przepływ cieczy lub gazów w dwóch równoległych warstwach. Sama filtracja to nie jedyne mechanizmy zabezpieczające zastosowane w komorach laminarnych. Kolejnym jest wyposażenie tego typu komór w światła ultrafioletowe. Włącza się je jeszcze przed rozpoczęciem pracy, dzięki czemu możliwe jest dodatkowe wyjałowienie powietrza znajdujące się we wnętrzu takiej komory. Całkowicie wyjałowienie powietrze pełni również funkcję specjalnej bariery przed wniknięciem do komory zarodników grzybów czy innych zanieczyszczeń. Warto podkreślić że całkowita sterylność jest niezbędnym wymogiem pracy nad komórkami czy bakteriami w laboratoriach. Komory laminarne mogą być również wyposażone w inne elementy, mające za zdanie ułatwić pracę pracownikom laboratoriów. Często podłączony jest do nich na stałe palnik gazowy, przydatny do wyżarzania. Oprócz funkcji zabezpieczających komory laminarne mogą więc również wspomagać pracę laboratoriów.

Praca  w laboratoriach czy zakładach produkujących chemikalia jest związana z narażeniem się na niebezpieczeństwo związane ze skażeniem biologicznym lub chemicznym. Dlatego też bardzo ważne jest odpowiednie zabezpieczenie pracowników pracujących w takich laboratoriach. Pomóc w tym mogą specjalne szczelne komory, uniemożliwiające kontakt pracowników z niekorzystnymi dla ich zdrowia substancjami.