Alkomaty były narzędziem przydatnym nie tylko dla służb mundurowych, wykonujących kontrole trzeźwości na drogach, ale również w trakcie interwencji. Wielu pracodawców spotykało się bowiem z niezbyt rozsądnymi pracownikami, przychodzącymi do pracy pod wpływem alkoholu, albo co gorsza, spożywającymi takowy już w trakcie zmiany. Nie wszystkie alkomaty były jednak dokładne, a niektóre najtańsze odmiany nie spełniały swojego zadania w ogóle.

Nowoczesny alkomat do pomiarów precyzyjnych

alkomat elektrochemicznyCoraz częściej zdarzało się więc, iż służby mundurowe i firmy poważnie podchodzące do kwestii łamania regulaminu odchodziły od używania zwykłych modeli, dostępnych nawet na targowych straganach, zamiast nich wprowadzając do użycia najnowsze alkomaty z atestami jakości. Nowoczesny alkomat elektrochemiczny był bowiem znacznie bardziej precyzyjny od nawet najlepszego urządzenia konwencjonalnego, głównie z racji metody wykrywania substancji alkoholowych w wydychanym powietrzu. Pomiar takim alkomatem określał nie tylko ilość takowego, ale również rodzaj substancji, dzięki czemu pomyłki, często zdarzające się choćby urządzeniom do tej pory stosowanym do kontroli osób zażywających leki zawierające alkohol, były znacznie rzadsze. Ułatwiało to dokonywanie wszelkich kontroli, a najbardziej przydatne było dla służb mundurowych, dokonujących pomiarów u kierowców. Elektrochemiczne alkomaty nie wymagały również stosowania wymiennych ustników, dość niewygodnych w wielu sytuacjach, gdyż do kontroli wydychanego powietrza nie był potrzebny bezpośredni kontakt z urządzeniem. Dzięki dość zaawansowanemu oprogramowaniu, dodawanemu fabrycznie do urządzenia, możliwe było wyłączenie wykrywania konkretnych substancji na bazie alkoholu, zwłaszcza tych które stosowane były na placach budowy czy też będącymi składnikami leków, a które niejednokrotnie powodowały zakłócenia pracy prostszych urządzeń.

Z racji bardziej skomplikowanych, a tym samym podatnych na uszkodzenia mechaniczne części elektronicznych, obudowy owych alkomatów były bardzo często wzmacniane tak, by jak najlepiej chronić wrażliwe części przed uderzeniami i nadmiernym wstrząsem w trakcie pracy. Alkomaty przeznaczone specyficznie dla służb mundurowych posiadały często powiększone baterie, umożliwiające nieprzerwaną pracę przez około pięć godzin, aczkolwiek nie musiały być one włączone przez cały czas, co znacznie zwiększało czas pracy sprzętu. Cywilne odmiany, mimo mniejszych pojemności baterii, umożliwiały tak samo dokładne pomiary i długi czas pracy.

Kategorie: Ochrona